Burundi Home > Africa > Burundi
Current time in Burundi
Country Information - Burundi
BBC News : Burundi country profile
CIA - The World Factbook : Burundi
UNdata : Burundi
Wikipedia : Burundi
FCO - Travel & living abroad : Burundi
Lonely Planet : Burundi
Current weather in Bujumbura
Map of Burundi reload 

View Larger Map
News and Media - Burundi
News Conc : Burundi
Squid Times : Burundi
Capital / Largest City
Capital City: Bujumbura
Largest City: Bujumbura